Ready-made společnost - nejrychlejší cesta k založení s.r.o.


Výběr ready-made společnosti

Poslední dobou začalo nabízet ready-made společnosti velmi mnoho nových firem. Ne vždy se jedná o seriózní společnosti, které mají dostatečné zkušenosti s touto problematikou. Níže je uvedeno několik nejzákladnějších kritérií, jak posuzovat důvěryhodnost prodejce ready-made společností.

10 kritérií pro výběr seriózního prodejce

 1. Jasná cena: Uvádí prodejce již od počátku cenu, kterou požaduje za ready-made společnost a související služby? Nemá skryté příplatky? Více o této problematice naleznete v části ceny ready-made s.r.o.
 2. Seznam společností k prodeji: Uvádí prodejce na svých stránkách konkrétní ready-made společnosti k prodeji? Mnozí prodejci ani nedokáží propojit svůj informační systém s webovými stránkami nebo takový informační systém vůbec nemají. V horším případě nemají žádné vlastní volné ready-made společnosti k prodeji nebo z nějakého důvodu nechtějí, abyste si volnou ready-made společnost dopředu prověřili.
 3. Počet ready-made společností k prodeji: Kolik nabízí prodejce ready-made společností k prodeji? Podle počtu společnosti "na skladě" je možné si udělat obrázek o velikosti a obratu prodejce.
 4. Úplné služby: Nabízí prodejce úplné služby, tj. vyřídí také registrace na Finančním úřadě, pořídí výpisy z rejstříků, atd.? Pokud ne, mohou se za tím skrývat nedostatečné zkušenosti prodejce nebo skryté poplatky.
 5. One man show: Nemá prodejce jen jediného pracovníka, který má prodej ready-made společnosti jen jako vedlejší činnost? Taková společnost zpravidla uvádí v kontaktech pouze mobilní telefon, případě neuvádí žádnou adresu. Je otázkou, nakolik je možné takové společnosti důvěřovat v tak citlivé záležitosti jako je koupě ready-made společnosti. A kdo jej zastoupí v případě nemoci nebo jiných problémů?
 6. Množství prodaných společností: Realizuje prodejce alespoň 60 převodů ready-made společností ročně? Při průměrně 5 prodaných ready-made společnostech měsíčně se nezaplatí ani jeden zaměstnanec na plný úvazek. Počet prodaných společností je možné zjistit z internetového obchodního rejstříku.
 7. Jasný provozovatel: Uvádí prodejce na svých stránkách subjekt (tj. obvykle právnickou osobu), který službu provozuje? Minimálně jedna třetina prodejců nespňuje tuto naprosto základní zákonnou povinnost. Většinou prodejci z různých důvodů skrývají svoji identitu záměrně - doporučujeme se jim vyhnout obloukem.
 8. Počet poboček: Má prodejce více než jednu pobočku? Větší počet poboček zpravidla znamená vyšší důvěryhodnost.
 9. Historie firmy: Nebyl prodejce založen teprve v posledním roce? Krátká historie společnosti sebou nese nejen malé zkušenosti, ale také minimální prověření ze strany zákazníků. Třetina až polovina prodejců začala v tomto oboru podnikat teprve poslední dobou, viz další bod.
 10. Jasná minulost: Nepřeorientoval se prodejce v poslední době z úplně jiného oboru na prodej ready-made společností? Např. náhlá změna ze stavebnictví nebo pořádání výstav na prodej ready-made společnosti může být spojená s nekalými úmysly.

Kritéria, která nemusí nic znamenat při nákupu ready-made společnosti

Naopak hodnocení důvěryhodnosti prodejce podle následujících kritérií může být zavádějící:

 • Honosné kanceláře či dobrá adresa prodejce mohou působit dojmem zaběhnuté společnosti, ale může se jednat pouze o klamné zdání a především vyšší cenu pro zákazníky takové společnosti.
 • Někteří prodejci ready-made společností nabízí téměř všechny typy právnických osob nejen v ČR, ale v mnoha desítkých zahraničních států. V ČR jsou jen 2-3 firmy, které mohou tyto služby poskytnout kvalitně (a za patřičnou vysokou cenu) . U ostatních je pravděpodobné, že dělají mnoho věcí, ale žádnou z nich pořádně.
 • Loga různých institucí vydávaných za partnery na stránkách prodejce zpravidla nemají žádný hlubší význam. V lepším případě je prodejce členem neznámé/bezvýznamné asociace, obvykle jen pro efekt dají na stránky loga institucí, jejich služby využívají. Obdobně by mohli na stránky zařadit i logo dopravního podniku, se kterým jezdí ráno do práce.
Výběr důvěryhodného prodejce ready-made společnosti je velmi důležitý pro úspěšný nákup a především, aby se kupující vyhnul nepříjemným překvapením v budoucnosti.